Terreur op het Web

Thursday, December 01, 2005

Iraakse media onder Amerikaanse controle?


Iraakse kranten worden door het Amerikaanse leger in het geheim betaald voor het publiceren van verhalen die het imago van de Amerikaanse missie in het land moeten opkrikken. Dat zou blijken uit documenten die in handen zijn gekomen van de Amerikaanse krant The Los Angeles Times.

De artikels zouden geschreven zijn door specialisten van het Amerikaanse leger en vervolgens geplaatst in kranten uit de Iraakse hoofdstad Bagdad. De artikels werden voorgesteld als onbevooroordeelde reportages van onafhankelijke journalisten. "De verhalen verheerlijken het werk van de Amerikaanse en Iraakse troepen, beschuldigen de tegenstanders en praten met lof over de Amerikaanse inspanningen om het land herop te bouwen," aldus The Los Angeles Times.

De krant voegt er aan toe dat de artikels in wezen waarheidsgetrouw zijn, maar slecht één kant van de gebeurtenissen tonen en informatie vermijden die nadelig zou zijn voor de Amerikaanse en Iraakse regering. Het zou gaan om tientallen verhalen sinds het begin van dit jaar.

Het Amerikaanse legerleiding zou bij de operatie het bedrijf Lincoln Group uit Washington ingeschakeld hebben. Dat zorgt voor de vertaling en de plaatsing van de artikels. De Iraakse werknemers van Lincoln stellen zich bij de kranten voor als freelance journalisten of reclame-managers. De krant merkt op dat het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken terzelfder tijd Iraakse journalisten cursussen geeft in basisjournalistiek en media-ethiek.

De Amerikaanse minister van landsverdediging Donald Rumsfeld noemde de bloei van de Iraakse media als één van de grootste successen van het land sinds het verdrijven van Saddam Hussein. "Een aantal militaire bevelhebbers beseft dat deze praktijken de geloofwaardigheid van het Amerikaanse leger in het buitenland en bij het Amerikaanse publiek zal aantasten," aldus nog de krant.

"We proberen in Irak de principes van democratie ingang te doen vinden," aldus een anonieme bron binnen het Pentagon. "Maar tegelijkertijd breken we zelf de eerste princiepes van de democratie." De krant stelt dat het Pentagon duidelijk de lijnen tussen militaire informatie en psychologische operaties - met propaganda en misleidende informatie - doet vervagen om de objectieven van een militaire campagne te bereiken.

Het Amerikaanse leger zou ook een Iraakse krant hebben opgekocht en de controle over een radiostation overgenomen hebben om pro-Amerikaanse boodschappen te sturen naar de Iraakse bevolking. In geen van beide gevallen zou de band met het Amerikaanse leger bekend zijn gemaakt.

De Amerikaanse wet verbiedt het leger om de Amerikaanse media te betrekken bij psychologische operaties of propaganda. "Maar het Pentagon weet dat het internet en de globalisatie van de media ervoor zorgen dat een verslaggeving in de buitenlandse pers ook de westerse media bereikt en de verslaggeving in de Amerikaanse media kan beïnvloeden," aldus diverse militaire bronnen.

"Er bestaat geen mogelijkheid meer om buitenlandse en binnenlandse media van elkaar te scheiden," aldus een ingehuurde medewerker van het Pentagon. "Dergelijk duidelijke aflijningen bestaan niet meer."

Sommige kranten, zoals Al Mutamar, brachten de verhalen als nieuwsberichten. De krant heeft nauwe banden met de Iraakse
vice-premier Ahmad Chalabi, die voor de oorlog in Irak door het Pentagon naar voor geschoven werd als een mogelijk toekomstig leider na het afzetten van Hussein. Andere kranten brachten de reportages als advertising, maar nergens werd de band met het Amerikaans leger vermeld.

"De artikels komen bij Al Mutamar langs het internet en zijn meestal niet ondertekend," stipte Luay Baldawi, hoofdredacteur van de krant, aan. "Wij publiceren alles, vooral wanneer het ten voordele is van dingen waarin we geloven. Wij zijn pro-Amerikaans. We publiceren alles wat Amerika ondersteunt."

Andere medewerkers van de krant zijn volgens de Los Angeles Times niet zo opgetogen met dat beleid. "Het weerspiegelt de bedenkelijke situatie van de journalisten in Irak," aldus een medewerkers. "De Iraakse journalistiek is er bijzoner erg aan toe." Baldawi beloofde in toekomst wel voorzichtiger te zijn met artikels die via het internet worden toegestuurd.

Ook de krant Al Mada bracht een aantal van de Pentagon-verhalen. Uitgever Abdul Zahra Zaki zou volgens de Los Angeles Times gezegd hebben onmiddellijk een onderzoek te openen naar de herkomst van de verhalen. Al Mada wordt beschouwd als één van de meest hoogstaande kranten van Irak.

De Iraakse tussenpersonen zouden volgens sommigen zelf het grootste gedeelte van het geld voor de artikels achterhouden.

Sunday, November 27, 2005

Pakistan en Indonesië samen tegen terreur

Indonesië en Pakistan, de twee grootste Moslim-landen van de wereld, hebben de voorbije week een overeenkomst getekend om hun samenwerking op het gebied van anti-terrorisme te verbeteren. Beide landen hebben de voorbije jaren zware aanslagen gekend van extremistische groepen die banden hadden emt Al-Qaeda.

De overeenkomst werd ondertekend door de Pakistaanse president Pervez Musharraf en zijn Indonesische collega Susilo Bambang Yudhoyono. "We zijn beiden het slachtoffer van het terrorisme en moeten die bedreiging dan ook samen bestrijden door een verbeterde samenwerking op het gebied van informatie," benadrukte Musharraf.

In 2002 werden bij een bomaanslag op de Indonesische toeristeneiland Bali 202 mensen gedood. Vorige maand kwamen er bij een aanslag nog eens 20 mensen om het leven. Beide aanslagen worden gelinkt aan de extremistische Jemaah Islamiyah.

Pakistan heeft een aantal topfiguren van Al-Qaeda kunnen vatten, nadat Musharraf de samenwerking na de aanslagen van 9/11 de samenwerking met de Taliban-regering van Afghanistan opzegde en zich schaarde achter de strijd tegen de terreur, die door de Verenigde Staten geleid wordt.

Musharraf zelf heeft minstens drie moordaanslagen overleefd. Die zouden uitgevoerd zijn door islamitische radikalen.

Friday, November 18, 2005

Verenigde Naties in strijd tegen cybercrime?

De internationale gemeenschap moet pragmatische maatregelen nemen tegen cybercrime. Die boodschap had Leonid Reiman, Russisch minister voor informatietechnologie en communicatie, voor de World Summit on the Information Society in Turijn. Daarbij is volgens Reiman de medewerking van de Verenigde Naties en zijn gespecialiseerde instituten wellicht de meest efficiënte werkwijze.

"De toegankelijkheid en de schaalgrootte van de nieuwe informatie- en communicatie-technologie legt op de maatschappij een nieuwe wettelijke en morele verplichting," aldus Reiman. "De internationale gemeenschap moet pragmatische maatregelen nemen tegen cybercrime."

Voor concrete maatregelen is de betrokkenheid van de Verenigde Naties volgens Reiman wellicht de meest praktische oplossing, zodat het tot een optimale internationale strijd tegen de criminaliteit op het internet zou kunnen komen.

Thursday, November 03, 2005

Beangstigende technologie op het web


Groot-Brittannië moet rekening houden met terreuraanslagen die veel grootschaliger en ernstiger zijn dan de bomaanslagen van 7 juli. Volgens het voormalige hoofd van de Secret Intelligence Service, de buitenlandse inlichtingendienst die ook bekend staat als MI6, moet het land rekening houden met chemisch, biologisch en zelfs nucleair terrorisme.

Sir Richard Dearlove zei donderdag in de krant The Daily Telegraph dat de bomaanslagen van afgelopen zomer weliswaar erg dodelijk waren, maar niet kunnen worden gezien als een strategische terroristische manifestatie. De bomaanslagen in drie metrotreinen en een bus, die aan 52 mensen het leven kostten, dragen volgens de voormalige spionagechef de karakteristieken van een lokale gepland en uitgevoerde gebeurtenis.

Dearlove, die vorig jaar met pensioen ging, gaat ervan uit dat veel afschuwelijker gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. Terroristen krijgen volgens hem via internet toegang tot beangstigende technologie. Het terreurnetwerk Al Qaida zou zeer geïnteresseerd zijn in de technologie van technologische en chemische wapens, maar ook in radiologische apparatuur en uiteindelijk kerninstrumenten.

Tuesday, October 25, 2005

Singapore wapent zich tegen cyberterreur


Singapore wil de volgende drie jaar 23 miljoen investeren in de strijd tegen online hackers en andere vormen van cyberterrorisme. Het nieuwe National Cyber-Threat Monitoring Centre zou volgens eerste minister Tony Tan 24 uur per dag speuren naar virussen en andere bedreigingen.

Na de aanslagen van 9/11 in de Verenigde Staten heeft Singapore de veiligheidsmaatregelen opgedreven. Zwaar bewapende politie-agenten patrouilleren in drukke shoppingcentra en ook de grenzen worden strenger gecontroleerd. "Maar de computerbeveiliging is even belangrijk als de fysieke controle aan de grenzen," aldus Tan.

Hij voegde er aan toe dat het land de bedreiging van cyberterroristen, cybercriminelen en onverantwoordelijke hackers niet licht mag opvatten. In 2003 werd al een strengere wet ingevoerd die toelaat alle computeractiviteiten te controleren. Tevens kreeg de politie de mogelijkheid om proactief op te treden om staatscomputers tegen aanvallen te beschermen.

Singapore is één van de wereldleiders op het gebied van internet-dichtheid. Vijftig tot zestig procent van de bevolking heeft
internet in huis. Het nieuwe centrum zou midden volgend jaar in dienst genomen worden en contact onderhouden met gelijkaardige projecten in de Verenigde Staten en Australië.

Monday, October 17, 2005

Propagandachef al-Qaeda opgepakt

De Amerikaanse strijdkrachten in Irak hebben een maand geleden bij een razzia in de omgeving van Bagdad de propagandachef van het terreurnetwerk al-Qaeda opgepakt. Het gaat om Yasser Khodr Mohammed Jassem al-Karbali, alias Abou Dijana.

Hij is volgens een bekendmaking van de Amerikaanse legerleiding opgepakt bij Karabila, bij de grens met Syrië. Hij en zijn medewerkers zouden zich hebben beziggehouden met het fotograferen en filmen van aanslagen op Iraakse burgers, de multinationale vredesmacht en de Iraakse troepen. Die opnamen zouden worden gebruikt voor internetsites.

Zaterdag meldden de Verenigde Staten eind september twee belangrijke al-Qaeda-leden te hebben gepakt in Bagdad. Een van hen is De Kapper, alias Walid Muhammed Farhan Juwar al-Zubaydi. Hij zou al-Qaeda-mensen hebben voorzien van een nieuw uiterlijk, zodat ze aan de politie konden ontsnappen.

De Kapper verfde haren, veranderde coupes en behandelde snorren en baarden, om de al-Qaeda-leden te vermommen. Ook gearresteerd is Ibrahim Muhammad Subhi Khayri al-Rihawi, ook wel Abu Khalil genaamd. Hij zou een naaste adviseur zijn van Abu Azzam, de tweede man van al-Qaeda in Irak die in september is gedood.

Sunday, October 16, 2005

MI6 werft op het internet


Voor het eerst in de geschiedenis is de Britse spionagedienst MI6 (Secret Intelligence Service) overgegaan tot het openlijk recruteren van nieuwe medewerkers. De SIS heeft zich nu echter in cyberspace begeven om nieuwe spionnen en spionnenjagers te vinden. Vooral wordt gezocht naar medewerkers om de terroristische dreiging te helpen bestrijden.

Vroeger werden nieuwe MI6-medewerkers diskreet aangeworven, onder meer door een voorzichtige benadering op universiteiten. "Maar MI6 heeft meer personeel nodig en vooral van meer diverse achtergronden," schrijft de Britse krant The Independent. "Dat heeft de SIS ertoe gebracht om een eigen website (www.mi6.gov.uk) te lanceren."

Op de website wordt de rol en de geschiedenis van MI6 behandeld, maar de online aanwezigheid is volgens de krant vooral bedoeld om nieuwe kandidaat-medewerkers aan te moedigen. Net zoals haar zusterorganisatie MI5, heeft MI6 ongeveer 2.000 medewerkers, maar beide organisaties hebben meer geld ter beschikking gekregen om het terrorisme te bestrijden.

MI5 wil 1.000 nieuwe personeelsleden aanwerven, maar bij MI6 zou de doelstelling lager liggen. MI6 wil echter vooral een grotere diversiteit, met een grotere vertegenwoordiging van etnische minderheden om terroristische netwerken te infiltreren en te bestrijden. "De tijd dat men aan de universiteit door een geheimzinnige kerel op de schouder werd getikt, is voorbij," aldus een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken.

Op de website worden toekomstige medewerkers volgens de krant gelokt met buitenlandse reizen en opwindende belevenissen, maar ook met squash- en basketbal-mogelijkheden, een restaurant en bar op het hoofdkwartier aan Vauxhall Cross in Londen.

Het aangeboden werk wordt omschreven als stimulerend, opwindend, gevarieerd en technologisch vooruitstrevend. Een beginnende MI6-medewerker krijgt een loon van 21.000 Britse pond. Maar er wordt ook gegoocheld met James Bond, de beste wervingsagent van de Britse spionagedienst. Daarbij wordt gewezen op het feit dat James Bond oorspronkelijk een echte agent was, maar dat auteur Ian Fleming er nadien de nodige glamour heeft aan toegevoegd.